preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Dobriša Cesarić" Osijek

Login
Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Školski projekt

Dani Cesarića 2021./2022.

Dvije pjesme o zimi

Balada iz predgrađa

 

Kutak podrške

Savjet i podršku možete zatražiti i
putem službenog maila:

strucnasluzba.dobrisacesaric@gmail.com

e-Dnevnik

Udžbenici

Školski autobus

 

Školsko zvono

                      

Radovi učenika


Video kutakLiterarni radovi   


 

 

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Brojač posjeta
Ispis statistike od 28. 8. 2017.

Ukupno: 205441
Danas: 58
Natjecanja


Natjecanja

Popis lektire 

       

Školska kuhinja

 

Edukativni linkovi

 


Matematika je zabavna

 

 

 

Natječaji
Odluka o nezasnivanju radnog odnosa iz matematike
Marija Stjepanović / datum: 24. 11. 2021. 18:03

Odluka se nalazi u priloženim dokumentima.


[OPŠIRNIJE]Obavijesti o rezultatima pisanog dijela testiranja i poziv na usmeni razgovor (intervju) kandidata
Marija Stjepanović / datum: 24. 11. 2021. 18:00

Obavijesti se nalaze u priloženim dokumentima.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto učitelj/ica u produženom boravku
Marija Stjepanović / datum: 22. 11. 2021. 21:45

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto učitelj/ica u produženom boravku nalazi se u priloženim dokumentima (opširnije).


[OPŠIRNIJE]Obavijest o odgodi testiranja za radno mjesto učitelj/ica u produženom boravku
Marin Božić / datum: 19. 11. 2021. 10:07

Obavijest o odgodi testiranja za radno mjesto učitelj/ica u produženom boravku

 

Obavještavamo vas da će se testiranje kandidata za radno mjesto učitelj/ica u produženom boravku predviđeno za  22.11.2021. godine odgoditi jer je zbog prevelikog broja kandidata i velikog broja testiranja taj dan nemoguće osigurati jednake uvjete za sve kandidate zbog poštivanja epidemioloških mjera. Sva ostala testiranja ( matematika, razredna nastava puno radno vrijeme, razredna nastava nepuno radno vrijema, spremač/ica) će se održati u terminima kako je i stavljeno u obavijesti 16.11.2021. godine. Zahvaljujem se na razumijevanju, a obavijest o novom terminu testiranja za radno mjesto učitelj/ica u produženom boravku postavit ćemo na web stranicu škole - http://os-dcesaric-os.skole.hr

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Marija Stjepanović / datum: 16. 11. 2021. 15:47

Obavijest o testiranju kandidata: 

- matematika

- produženi boravak

- razredna nastava

- spremačica

nalazi se u priloženim dokumentima.(opširnije)


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 29. 10. 2021. 13:11

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),   ravnatelj Osnovne škole  Dobriša Cesarić, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 

 • UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 2 (dva) izvršitelja, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 (jedan) izvršitelj, nepuno određeno radno vrijeme, 20 sati tjedno,
 • UČITELJ/ICA  MATEMATIKE, 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • SPREMAČ/ICA, jedan (1) izvršitelj, nepuno neodređeno radno vrijeme, 20 sati tjedno,
 • UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU, 2 (dva) izvršitelja, puno neodređeno radno vrijeme.

 

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti  obaviješteni o izboru  na web stranici škole u roku trideset  (30)  dana od dana donošenja odluke o izboru.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08. i 69/17.)

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i  84/21.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o  invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civinim stradalnicima iz Domovinskog rata navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Dobriša Cesarić“ poveznica

http://os-dcesaric-os.skole.hr/upload/os-dcesaric-os/images/static3/741/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_OS_D_Cesaric.pdf

Uz  pisanu  i  vlastoručno  potpisanu  prijavu  na  natječaj  kandidati  su   obvezni  priložiti  slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu  o evidentiranom  radnom stažu
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi , ne starije od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenom presliku  uz obvezu  kandidata da nakon  izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona uz potpisanu prijavu su dužni priložiti svu propisanu dokumentaciju u izvorniku.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

S kandidatima  koji budu izabrani sklopit će se ugovor o radu s probnim radom.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:                  Osnovna  škola  Dobriša Cesarić,  Neretvanska 10, 31000 Osijek     s naznakom    „ za natječaj“.

 

                                                                                                                            Ravnatelj

                                                                                     Marin Božić,  prof.


[OPŠIRNIJE]Obavijest
Marija Stjepanović / datum: 30. 12. 2020. 13:42


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 8. 12. 2020. 22:14

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),   ravnatelj Osnovne škole  Dobriša Cesarić, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 • UČITELJ/ICA  INFORMATIKE – 1 (jedan) izvršitelj, nepuno neodređeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA  TEHNIČKE  KULTURE, 1 (jedan) izvršitelj, nepuno određeno radno vrijeme.

[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima o izabranom kandidatu na radno mjesto
Marija Stjepanović / datum: 8. 12. 2020. 22:09

Osnovna škola “Dobriša Cesarić” Osijek
Osijek, Neretvanska 10, tel: 031-272-938, fax: 031-275-245
 e-mail: ured
@os-dcesaric-os.skole.hr  Web stranica: http://os-dcesaric-os.skole.hr
Žiro-račun
: Hypo-alpe-adria bank: HR2525000091102036495,  MB: 3013855  Šifra škole: 14-060-014

Klasa:602-02/20-01
Urbroj:2158/21-20-481
U Osijeku 8. prosinca 2020.

 

Predmet: obavijest kandidatima o izabranom kandidatu na radno mjesto:

 • Učitelj/ica Matematike, puno radno vrijeme, određeno, 1 izvršitelj,

 • Učitelj/ica razredne nastave, puno radno vrijeme, određeno, 1 izvršitelj,

 • Učitelj/ica Tjelesno-zdravstvene kulture, puno radno vrijeme,  određeno, 1 izvršitelj i

 • Psiholog/inja, puno radno vrijeme, određeno, prvo radno iskustvo, 1 izvršitelj

Poštovani,

obavještavamo Vas da su na sjednici Školskog odbora održanoj 27. studenog 2020. godine izabrani sljedeći kandidati:

Na radno mjesto  učitelja/ice  Matematike izabrana je:

 • Helena Rebić, magistra  matematike  iz Tenja,

na radno mjesto učitelja/ice  razredne nastave izabrana je:

 • Marta Budrovac, magistra primarnog obrazovanja iz Osijeka,

na radno mjesto učitelja/ice  Tjelesno-zdravstvene kulture izabran je:

 • Ivan Markić, magistar kineziologije iz Josipovca i

na radno mjesto psihologa, izabrana je:

 • Lucija Drokan, magistra psihologije iz Osijeka.

Ravnatelj škole
Marin Božić, prof.

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Marija Stjepanović / datum: 10. 11. 2020. 15:18

Na temelju članka 107.  i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),  V.d. ravnatelja Osnovne škole  Dobriša Cesarić, Osijek  objavljuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 • UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE – 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA  MATEMATIKE, 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme,
 • UČITELJ/ICA TJELESNO-ZDRAVSTVENE KULTURE, 1 (jedan) izvršitelj, puno određeno radno vrijeme.

UVJETI za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti  obaviješteni o izboru  na web stranici škole u roku trideset  (30)  dana od dana donošenja odluke o izboru.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o  invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Uz  pisanu  i  vlastoručno  potpisanu  prijavu  na  natječaj  kandidati  su   obvezni  priložiti  slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu  o evidentiranom  radnom stažu
 •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi , ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se  u  neovjerenom presliku  uz obvezu  kandidata da nakon  izbora dostavi izvornike isprava.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:                  Osnovna  škola  Dobriša Cesarić,  Neretvanska 10, 31000 Osijek     s naznakom    „ za natječaj“.

                                                                                                V.d. Ravnatelja
Marin Božić,  prof.

 

KLASA: 112-07/20-01
URBROJ: 2158/21-20-406
Osijek,  10. studenog  2020.

Natječaj  je  objavljen na mrežnoj stranici  Osnovne  škole Dobriša Cesarić Osijek i oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. studenog i traje do 18. studenog 2020. godine.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju